การนวดและทำความสะอาดเปลือกตา Eyelid Treatment

การนวดและทำ ความสะอาดเปลือกตา เพื่อบรรเทาอาการตาแห้งเรื้อรังและต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตา เป็นบริการของศูนย์จักษุ ในชื่อว่า “Eyelid Treatment” ให้บริการโดยพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมด้านการนวดเปลือกตามาโดยเฉพาะ ทั้งนี้ก่อนเข้ารับบริการนวดเปลือกตา ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากจักษุแพทย์ก่อน

การนวดเปลือกตาเป็นการกดและรีดตามแนวการวางตัวของต่อมไขมัน (meibomian gland) ที่ขอบเปลือกตา โดยใช้อุปกรณ์ในการนวดเปลือกตา เช่น แท่งแก้ว ไม้พันสำลี เพื่อให้ไขมันที่อุดตันอยู่ในต่อมระบายออกมา

ขั้นตอนการทำ Lid Treatment
1.การประคบอุ่น
ทำเพื่อละลายไขมันที่อุดตันในต่อมให้นิ่มตัวลงโดยใช้ความร้อนที่ 40-42 องศาเซลเซียส นาน 10-15 นาที โดยพยาบาลจะใช้เครื่องประคบอุ่น ครอบบนเปลือกตาทั้ง 2 ข้าง ผู้ป่วยสามารถลืมตาได้ อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.