การผ่าตัดเปลี่ยน หมอนรองกระดูกคอ

การผ่าตัดเปลี่ยน หมอนรองกระดูกคอ
การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกคอ (Cervical Disc Replacement) เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือหมอนรองกระดูกทับไขสันหลัง ซึ่งจะคงการเคลื่อนไหวของกระดูกคอได้ใกล้เคียงเดิม เป็นข้อดีที่มากกว่าการผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอแบบยึดและแบบเชื่อมข้อ ACDF โดยมีงานวิจัยทางการแพทย์หลายฉบับสนับสนุนว่า การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกคอเทียมให้ผลการรักษาดีกว่าการผ่าตัดยึดและเชื่อมกระดูกคอ (Anterior Cervical Discectomy And Fusion (ACDF)
เมื่อไรต้องผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกคอ
ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกคอ ได้แก่

1) อาการหรือโรคที่เกิดจากหมอนรองกระดูกทับไขสันหลัง
– ผู้ป่วยมักมีอาการอ่อนแรงของมือ แขน และ/หรือ มีการอ่อนแรงของขา และ/หรือมีการควบคุมปัสสาวะอุจจาระผิดปกติ

2) อาการหรือโรคที่เกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
– ผู้ป่วยมักมีอาการอ่อนแรง ปวดหรือชาที่มือ แขนที่ได้รับการรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.