ปัญหาสุขภาพ การเจ็บป่วยบางอย่างอาจส่งผลให้เกิดอาการปากบวม

อาการปากบวม

การเจ็บป่วย บางอย่างอาจส่งผลให้เกิด อาการปากบวม ได้ เช่น Cheilitis

  • Cheilitis คือ ภาวะอักเสบบริเวณริมฝีปากที่ส่งผลให้ปากบวม เกิดอาการกดเจ็บ น้ำลายหลั่งออกมามากขึ้น เป็นภาวะที่พบได้น้อยและแบ่งได้หลายชนิดตามสาเหตุหรือลักษณะการอักเสบ เช่น Cheilitis Glandularis หรือภาวะริมฝีปากล่างอักเสบ และ Cheilitis Granulomatous หรือภาวะริมฝีปากบนอักเสบในช่วงแรก
  • กลุ่มอาการเมลเคอร์สสัน-โรเซ็นทาล (Melkersson-Rosenthal Syndrome: MRS) เป็นกลุ่มอาการผิดปกติจากการอักเสบของระบบประสาทบริเวณใบหน้า ส่งผลให้เกิดอาการบวมบริเวณใบหน้า ริมฝีปาก และอาจทำให้ใบหน้าเป็นอัมพาตได้ อาการของ MRS มักเริ่มพบในช่วงวัยรุ่น โดยอาการอาจเกิดขึ้นและคงอยู่เป็นเวลาหลายวันไปจนถึงหลายปี กลุ่มอาการนี้พบได้ยากและคาดว่ามีสาเหตุมาจากพันธุกรรมที่ผิดปกติ
  • โรคมะเร็งริมฝีปาก (Lip Cancer) เป็นโรคที่พบได้ยากเช่นเดียวกัน สัญญาณเบื้องต้นของโรคมะเร็งริมฝีปากสังเกตได้จากแผลที่พบ โดยอาจพบทั้งบริเวณด้านในและด้านนอกของริมฝีปาก และมักรักษาไม่หาย นอกจากอาการปากบวม แผลบนริมฝีปาก ก็อาจพบอาการชารอบริมฝีปากและริมฝีปากไม่มีความรู้สึกได้

นอกจากนี้ การทำทันตกรรม การฉีดยาชา และการทำศัลยกรรมบริเวณใบหน้าและริมฝีปากอาจทำให้ปากบวมได้เช่นกัน

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.