ก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ ( Ganglion Cyst )

ก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ (Ganglion Cyst)
ก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ หรือ Ganglion Cyst เป็นเนื้องอกประเภทหนึ่งที่ไม่ได้ร้ายแรง มักจะพบว่าขึ้นบริเวณ “หลังข้อมือ” ซึ่งจะมีผนังของก้อนถุงน้ำเป็นเยื่อบุข้อหรือเยื่อหุ้มเส้นติดกับเอ็น ภายในก้อนถุงน้ำจะมีน้ำไขข้อบรรจุอยู่ ก้อนถุงน้ำนี้จะมีช่องติดต่อกับข้อมือ สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเวลาง้อหรือพับข้อมือจะเป็นก้อนนูนขึ้นมา บางท่านเกิดใกล้เส้นประสาท ส่งผลให้เวลากดจะมีอาการเจ็บ แต่บางท่านก็สามารถกดได้โดยไม่มีอาการเจ็บ จนอาจลืมสังเกตไปได้

สำหรับสาเหตุหลักของการเกิดก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ ไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด แต่มักจะพบได้บ่อยในเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี ที่อาจมีกิจกรรมที่ใช้ข้อมือบ่อยเป็นระนะเวลายาวนาน จึงอาจจะทำให้เกิดก้อนถุงน้ำที่ข้อมือได้ง่าย

อย่างไรก็ตามเมื่อสังเกตตนเองแล้วว่ามีอาการผิดปกติ หรือลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น ควรจะพบแพทย์เพื่อปรึกษาและวินิจฉัยอาการดังกล่าว เนื่องจากลักษณะก้อนถุงน้ำของแต่ละบุคคล มีลักษณะและอาการแตกต่างกันไป การรักษาและดูแลจึงต่างกัน บางท่านสามารถรักษาได้โดยการใช้ยาทาและกลับไปนวดบริเวณที่มีก้อนนูนขึ้นมา เพื่อให้ถุงน้ำแตกและยุบตามลำดับ แต่บางท่านไม่มีอาการยุบแต่กลับโตมากขึ้น ก็ต้องอาศัยวิธีการเจาะหรือทำการผ่าตัดในลำดับต่อไป อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.