ขั้นตอนการตรวจดาวน์ซินโดรม การตรวจเอ็นที (NT)

NT หรือ Nuchal Translucency Test เป็นการวัดระดับของของเหลวบริเวณคอของตัวอ่อน โดยแพทย์จะใช้วิธีอัลตราซาวด์ (Ultrasound) หรือการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อวัดระดับของเหลวว่ามีระดับสูงกว่าปกติจนอาจเป็นสัญญาณของดาวน์ซินโดรมได้หรือไม่ นอกจากนี้ภาพอัลตราซาวด์อาจช่วยให้แพทย์เห็นลักษณะของผิวหนังและกระดูกโพรงจมูกที่อยู่ผิดตำแหน่ง ซึ่งอาจเป็นผลจากการแบ่งโครโมโซมผิดปกติได้ แต่การตรวจเอ็นทีมีข้อจำกัดในการตรวจคือตำแหน่งของทารกในครรภ์ โดยแพทย์อาจไม่สามารถอัลตราซาวด์หรือผลการตรวจอาจไม่สามารถยืนยันผลที่แน่ชัดได้ หากทารกอยู่นอกตำแหน่งหรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.