ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST (EXERCISE STRESS TEST)

การตรวจสมรรถภาพของหัวใจ EST (Exercise Stress Test) หลายคนเมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกอาจไม่ได้เข้ามาพบแพทย์ทันที ซึ่งเมื่อมาตรวจทีหลังก็มักหายจากอาการนั้นแล้ว เมื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจึงไม่พบความผิดปกติ แต่การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย หรือ EST จะทำให้สามารถวินิจฉัย แยกโรคได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้การรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การตรวจสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย…เป็นอย่างไร
เป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยการเดินบนสายพาน หรือปั่นจักรยาน วิธีนี้จะช่วยให้แพทย์ตรวจพบการตอบสนองที่ผิดปกติได้ เช่น อาการหายใจลำบาก อาการเจ็บแน่นหน้าอก การเต้นของหัวใจผิดปกติ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขณะออกกำลังกาย หากผู้ป่วยมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือหัวใจตีบตันอยู่จะทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอขณะที่ออกกำลังกายทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงไป บางรายจะเกิดอาการเจ็บ จุกแน่นอกและอาจเป็นอันตรายได้ หากผู้ป่วยไม่ทราบมาก่อนว่าเกิดจาก โรคหัวใจ
มั่นใจในความปลอดภัย…ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ
หลังจากที่ซักประวัติของผู้เข้ารับการทดสอบ โดยเน้นที่อาการปัจจุบัน และประวัติคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคหัวใจแล้ว ขณะทำการทดสอบทั้งแพทย์ และพยาบาลจะเฝ้าดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด หากมีอาการแน่น หรือเจ็บหน้าอก สามารถแจ้งแพทย์ และพยาบาลได้ทันที และในระหว่างออกกำลังกาย เครื่องจะวัดความดันโลหิต ชีพจร และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และถูกบันทึกเป็นระยะทุกๆ 3 นาที ขึ้นอยู่กับแผนการทดสอบนั้นๆ ซึ่งพยาบาลจะสอบถามอาการเจ็บ อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.