ติดเชื้อ HPV รีบรักษา…ก่อนลุกลามเป็น “มะเร็ง”

มะเร็งปากมดลูก..โรคมะเร็งนรีเวชที่พบสถิติการเสียชีวิตเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งเต้านม โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่มีความรุนแรง ที่สามารถเปลี่ยนเซลล์ปกติให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ แต่เราสามารถหยุดการพัฒนาของเชื้อไวรัสนี้ได้..หากตรวจพบเชื้อ HPV ตั้งแต่ระยะก่อนกลายเป็นมะเร็ง
HPV ไวรัสตัวร้าย..ที่มากับเพศสัมพันธ์
การมีเพศสัมพันธ์..ไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือทางปาก สามารถทำให้เกิดการแพร่เชื้อ HPV ได้มากถึง 40 ชนิด โดยมีเชื้อไวรัส HPV 15 ชนิดที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก แต่สายพันธุ์ที่อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์รุนแรงและส่งผลให้เกิดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกมากถึง 70% คือสายพันธุ์ 16 และ 18
เชื้อไวรัส HPV อาจไม่ได้ทำเสี่ยงมะเร็งเสมอไป
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (CDC) พบว่าเชื้อ HPV ชนิด mucosal สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงและกลุ่มสายพันธุ์ที่รุนแรง โดยกลุ่มที่ไม่รุนแรงจะสามารถทำให้เกิดหูดที่อวัยวะเพศ รอบๆ อวัยวะเพศและทวารหนัก หรือภายในช่องปากและลำคอ โดยกว่า 90% ของหูดที่อวัยวะเพศเกิดจากการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ 6 และ 11  อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.