ทำไม?…. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ทำไมหัวใจขาดเลือด ถ้า เส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือด มีการอุดตันมากกว่า 70% ก็จะทำให้เกิดอาการหัวใจขาดเลือดขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอก ในช่วงที่ออกกำลังกายหรือ เหนื่อยง่าย แต่ถ้ามีการปริหรือฉีกขาดของไขมัน เกิดขึ้น ก็จะทำให้ไขมันและสารต่างๆ หลุดออกมาภายในหลอดเลือด และกระตุ้นทำให้เกิดก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดขึ้น ผู้ป่วยอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงจนเกิดภาวะหัวใจวาย หรือ เสียชีวิตได้ ศูนย์หัวใจ อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.