นอกจากนี้ถ้าแบ่งตามระยะเวลาที่เกิดโรคจะแบ่งได้สองกลุ่ม

  • – Adjustment insomnia (โรคการนอนไม่หลับ จากการปรับตัว) ซึ่งผู้ป่วยมักเป็นฉับพลันตามหลังสถานการณ์ เช่นความเครียด, การเจ็บป่วย, ปัญหาวิตกกังวล, สถานที่นอนหรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเมื่อปัจจัยที่กล่าวไปหายไปอาการนอนไม่หลับก็มักกลับมาปกติ
  • – Chronic insomnia (โรคการนอนไม่หลับเรื้อรัง) ผู้ป่วยจะมีภาวะนอนไม่หลับอย่างน้อย  3 ครั้งต่อสัปดาห์และเป็นมาอย่างน้อย  3 เดือน

อาการของผู้ป่วยที่มีภาวะนอนไม่หลับ

  • 1.อ่อนเพลีย
  • 2.ไม่สามารถมีสมาธิกับการทำงาน, ความจำเปลี่ยนแปลง
  • 3.ความสามารถในการทำงานลดลง
  • 4.อารมณ์หงุดหงิดกระสับกระส่าย
  • 5.ง่วงนอนเวลากลางวัน
  • 6.ขาดพลังในการใช้ชีวิตอ่อนเพลีย
  • 7.การเกิดอุบัติเหตุ
  • 8.กังวลเกี่ยวกับปัญหาการนอนที่เกิดขึ้น

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.