บุหรี่ มหันตภัย ของผู้สูบและคนรอบข้าง

บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญ อันดับสองของการเสียชีวิตทั่วโลก ครึ่งหนึ่งของคนที่ สูบบุหรี่ ทั่วโลกในปัจจุบัน คือ ประมาณ 650 ล้านคน จะเสียชีวิตจากบุหรี่และที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้น คือ คนที่ไม่สูบบุหรี่หลายแสนคนต้องเสียชีวิตในแต่ละปีด้วยโรคที่เกิดจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักและทำความเข้าใจกับพิษภัยของบุหรี่กันให้มากขึ้น เพื่อดูแลตนเองและคนที่คุณรักให้ปลอดจากพิษภัยของบุหรี่

บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญ อันดับสองของการเสียชีวิตทั่วโลก ครึ่งหนึ่งของคนที่ สูบบุหรี่ ทั่วโลกในปัจจุบัน คือ ประมาณ 650 ล้านคน จะเสียชีวิตจากบุหรี่และที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้น คือ คนที่ไม่สูบบุหรี่หลายแสนคนต้องเสียชีวิตในแต่ละปีด้วยโรคที่เกิดจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักและทำความเข้าใจกับพิษภัยของบุหรี่กันให้มากขึ้น เพื่อดูแลตนเองและคนที่คุณรักให้ปลอดจากพิษภัยของบุหรี่

อยากเลิกบุหรี่ ควรทำอย่างไร
ต้องมีกำลังใจที่เข้มแข็งทั้งจากตนเอง และคนรอบข้าง โดยพยายามสร้างแรงจูงใจให้อยากเลิกบุหรี่
ทำพฤติกรรมบำบัด โดยทิ้งอุปกรณ์การสูบ ออกกำลังกาย หากิจกรรมผ่อนคลายความเครียด
หากเลิกไม่ได้ แนะนำให้พบแพทย์เพื่อใช้ยาช่วย ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเลิกบุหรี่ 40-60%
คนรอบข้างควรติดตามและให้กำลังใจผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันการกลับไปสูบใหม่

หากเลิกบุหรี่แล้ว จะมีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่
ผู้ที่สูบบุหรี่ทุกคนสามารถเลิกบุหรี่ได้ ถ้าได้รับคำแนะนำและกำลังใจที่ดี อาจจะมีผลข้างเคียงบ้าง เช่น มีอารมณ์หงุดหงิดง่าย วิตกกังวล นอนไม่หลับ น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หากเกิดอาการเหล่านี้ แนะนำให้ดื่มน้ำเย็น หายใจเข้าออกลึก ๆ ในเวลาที่รู้สึกหงุดหงิด ออกกำลังกาย และควบคุมอาหาร เพราะหลังจากหยุดบุหรี่แล้วจะทำให้รับประทานอาหารได้มากขึ้นโดยอาการต่าง ๆ เหล่าจะหายไปภายใน 3-4 วัน

จะมีผลอย่างไร หากเลิกบุหรี่ไม่ได้
ในบุหรี่ 1 มวน จะให้ควันบุหรี่ประมาณเกือบ 1 ลิตร มีสารพิษมากกว่า 4,000 ชนิด อยู่ในสถานะของก๊าซ และอนุภาคขนาดเล็กต่าง ๆ ซึ่งเป็นสารก่อการระคายเคือง สารก่อการกลายพันธุ์ และสารก่อมะเร็ง ดังนั้น การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ หลายชนิด โดยเฉพาะ

โรคหัวใจ และหลอดเลือด มีอัตราเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ 2 เท่า
โรคถุงลมโป่งพอง มีอัตราเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ 6 เท่า
โรคมะเร็งปอด มีอัตราเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ 10 เท่า
อายุสั้นลงโดยเฉลี่ย 5-8 ปี อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.