ปวดหัวแบบคลัสเตอร์ (Cluster Headaches)

อาการปวดหัวแบบคลัสเตอร์ พบได้น้อย แต่ทำให้เกิด อาการปวดหัว ข้างเดียวอย่างรุนแรง ร่วมกับ ปวดใบหน้า โดยเฉพาะบริเวณกระบอกตา คอ และหัวไหล่

อาการปวดหัวแบบคลัสเตอร์อาจสังเกตได้จากความถี่ในการเกิด เพราะอาการปวดหัวข้างเดียวชนิดนี้มักเกิดเป็นระยะ 1–8 รอบ/วัน ปวดนานรอบละ 30–60 นาที อาจหายได้ในวันเดียวหรือเป็นต่อเนื่องกันตั้งแต่ 1 วันไปจนถึง 3 เดือน หากเป็นต่อเนื่องจะพบว่าอาการปวดมักเกิดในเวลาเดียวกันของทุกวัน บางคนอาจพบอาการปวดหัวนี้เป็นประจำในช่วงเวลาเดียวกันทุก 1–2 ปี แต่บางช่วงอาจไม่พบอาการปวดหัวได้เช่นกัน

นอกจากนี้อาจพบอาการอื่น อย่างผื่นขึ้น ตาแดง น้ำมูกไหล ตาแดง น้ำตาไหล หนังตาตก อยู่ไม่นิ่ง กระสับกระส่าย (Restlessness) คลื่นไส้อาเจียน ไวต่อแสง เสียง และกลิ่น

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.