ปัสสาวะเป็นเลือด “ส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ” หาต้นตอได้

การส่องกล้องตรวจ กระเพาะปัสสาวะ เป็นอีกหนึ่งการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคในระบบกระเพาะปัสสาวะ สามารถตรวจเพื่อดูลักษณะของท่อปัสสาวะและเยื่อบุภายในกระเพาะปัสสาวะ ช่วยให้แพทย์มองเห็นจากกล้องชนิดพิเศษเรียกว่ากล้องซิสโตสโคป (cystoscope) ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อยาวมีกล้องพร้อมไฟส่องที่ปลายท่อ สอดผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปยังกระเพาะปัสสาวะเพื่อการวินิจฉัย ติดตามและรักษาโรคหรือความผิดปกติของท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะได้อย่างชัดเจน
ทำไมต้องส่องกล้องตรวจ กระเพาะปัสสาวะ
เมื่อมีข้อบ่งชี้สงสัยในความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ แพทย์อาจใช้การส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค หรือหาสาเหตุของอาการต่างๆ อาทิ
• มีเลือดในปัสสาวะ (ปัสสาวะเป็นเลือด)
• พบเซลล์ผิดปกติในตัวอย่างปัสสาวะ
• ตรวจพบกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อบ่อยๆ
• เมื่อมีอาการปวดบริเวณกระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ หรือปวดขณะถ่ายปัสสาวะ
นอกจากการตรวจหาความผิดปกติในระบบกระเพาะปัสสาวะแล้ว การตรวจวิธีการมีประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจพบปัญหาอื่นๆ เช่น นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ เลือดออก เนื้องอก และความผิดปกติทางรูปร่างของกระเพาะปัสสาวะ อีกทั้งยังสามารถตรวจและวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เป็นการตรวจเพื่อหาตำแหน่ง ขนาด จำนวนและรูปร่างของเนื้องอก และตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อยืนยันว่าเป็นเซลล์มะเร็งหรือไม่ เป็นมะเร็งชนิดใด และมีการลุกลามมากน้อยแค่ไหน วินิจฉัยภาวะต่อมลูกหมากโต หรือท่อปัสสาวะตีบ การส่องกล้องจะช่วยให้แพทย์มองเห็นการตีบแคบของท่อปัสสาวะซึ่งเป็นผลมาจากการเบียดทับของต่อมลูกหมากที่โตขึ้น หรือการตีบของท่อปัสสาวะที่เกิดจากพังผืดได้อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.