ภัยเงียบ!! โรคหลอดเลือดหัวใจ… ในผู้เป็นเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวาน มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจขณะที่มีอายุน้อยกว่าคนทั่วไปและมีความรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป มีอัตราการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าคนทั่วไปเมื่อเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน โอกาสเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนทั่วไป 2 – 4 เท่า โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้เป็นเบาหวาน ผู้หญิงที่เป็นเบาหวานมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าผู้ชาย มักจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ความดัน ไขมันสูง อุบัติการณ์การเกิดโรคหัวใจสูงขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเส่ยงอื่นๆ ร่วมด้วย เป็นความดันไขมันสูง

ผู้ป่วยเบาหวาน มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจขณะที่มีอายุน้อยกว่าคนทั่วไปและมีความรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป
มีอัตราการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าคนทั่วไปเมื่อเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน
โอกาสเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนทั่วไป 2 – 4 เท่า
โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้เป็นเบาหวาน
ผู้หญิงที่เป็นเบาหวานมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าผู้ชาย
มักจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ความดัน ไขมันสูง อุบัติการณ์การเกิดโรคหัวใจสูงขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเส่ยงอื่นๆ ร่วมด้วย เป็นความดันไขมันสูง

ทำไม..ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้มากกว่า หรือรุนแรงกว่าคนทั่วไปหรือคนที่เป็นโรคอื่น?
เนื่องจากระดับน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความเสื่อมของผนังหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย ภาวะเบาหวานทำให้มีสารบางชนิดเพิ่มสูงขึ้นในเลือดและสารต่างๆ เหล่านี้ทำให้หลอดเลือดแดงเสื่อมได้เพิ่มขึ้น ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 อาจจะมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน และมักจะมีปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วย เช่น ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง และมีโรคอ้วน การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ระดับอินซูลินในเลือดสูง ส่งผลทำให้หลอดเลือดมีโครงสร้างและหน้าที่ผิดปกติไป หลอดเลือดต่างๆที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเกิดอักเสบมีโอกาสปริแตกทำให้มีลิ่มเลือดอุดตันอย่างฉับพลันได้

อาการโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้เป็นเบาหวาน แตกต่างจาก ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอื่นๆ หรือไม่?
อาการเจ็บหน้าอกของโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่เป็นเบาหวานมักไม่ชัดเจนหรือไม่มี เนื่องจากมักมีปัญหาปลายประสาทรับความรู้สึกเสื่อมสภาพร่วมด้วย ทำให้วินิจฉัยโรคได้ยากกว่าปกติ แต่จะมีอาการอื่นที่ทำให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคหัวใจ ได้แก่

อาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติ
อาการแน่น อึดอัดบริเวณกลางหน้าอกข้างซ้ายหรือลิ้นปี่
อาการคล้ายจุกเสียด อาหารไม่ย่อย
อาการปวดร้าวที่ท้องแขนด้านใน อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.