ภาวะหนังตาตก …เมื่อหนังตาเป็นสาเหตุที่ทำให้การมองเห็นลดลง

ภาวะหนังตาตก เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย และมีความรุนแรงหลายระดับ หากพบว่าชั้นตาที่เคยมีเริ่มหลุดไป พญ.ฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร จักษุแพทย์ประจำคลินิกตา โรงพยาบาลพญาไท 2 แนะนำว่าหากรู้ทันความผิดปกติและรีบมารักษา จะช่วยลดผลกระทบต่อการมองเห็น และช่วยให้การผ่าตัดแก้ไขมีให้รูปลักษณ์กลับมาเป็นปกติมีโอกาสมากยิ่งขึ้น

ภาวะหนังตาตก คืออะไร?
เปลือกตาเป็นอวัยวะที่ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกตา ช่วยป้องกันแสงแดด แสงสว่าง แสงไฟฟ้า ฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมที่อาจเข้ามาทำลายกระจกตาได้ ซึ่งภาวะหนังตาตกนั้นก็คือภาวะที่ผิวหนังบริเวณเปลือกตาตกลงมาบดบังการมองเห็น ซึ่งโดยปกติแล้วหนังตาบนจะต้องคลุมตาดำไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ถ้าตกลงมามากกว่านั้นจะทำให้มองเห็นตาดำน้อยกว่าปกติ

สาเหตุของภาวะหนังตาตก
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

กลุ่มที่เป็นตั้งแต่กำเนิด
หนังตาตกในเด็กแรกเกิด อาจมีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อที่หนังตาผิดปกติมาแต่กำเนิด เป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม และอาจทำให้เกิดโรคตาขี้เกียจ (Amblyopia) ซึ่งเป็นโรคที่สืบเนื่องมาจากหนังตาตกอีกที โดย อาการของโรคตาขี้เกียจ คือ เมื่อหนังตาตกลงมาบดบังการมองเห็นแล้ว เด็กก็จะไม่ใช้ตาข้างนั้น ทำให้ตาข้างที่ตกลงมาไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร เพราะโดยปกติแล้วกว่าสายตาของเด็กจะมองเห็นได้เท่าผู้ใหญ่ ต้องมีการกระตุ้นการมองเห็นจนถึงอายุ 6 ขวบ เพื่อให้การสร้างเส้นประสาทตาสมบูรณ์
ดังนั้น หากสงสัยว่าเด็กมีภาวะหนังตาตก หรือเป็นโรคตาขี้เกียจ ควรรีบมาพบจักษุแพทย์เพื่อดูอาการว่ารุนแรงและต้องได้รับการผ่าตัดหรือไม่ ในเด็กบางรายที่อาการยังไม่รุนแรงและไม่อยากให้เด็กผ่าตัด อาจจะใช้เทปปิดหนังตาขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เด็กใช้ตาข้างนั้น แต่ถ้าใช้เทปแล้วไม่ดีขึ้น หนังตายังตกลงมาปิดมากขึ้น จะทำให้เด็กมองเห็นพัฒนาได้ไม่เต็มที่ไม่ได้ใช้ตาข้างที่ตก ส่งผลให้ลูกตาเล็กและเขตามมาได้
กลุ่มที่เป็นภายหลัง
เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อ / เกิดขึ้นภายหลังจากสาเหตุหลายๆ ประการ เช่น อุบัติเหตุบริเวณเปลือกตา เปลือกตาอักเสบ และกล้ามเนื้อเปลือกตาอ่อนแรง
เกิดจากพฤติกรรมที่ทำให้กล้ามเนื้อตายืดหรือบาดเจ็บ เช่น ภูมิแพ้ทางตา ขยี้ตาบ่อย ใส่คอนแทคเลนส์ที่ความโค้งไม่เหมาะสม หรือแพ้คอนแทคเลนส์เนื่องจากทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ไม่ดี หรือการใส่คอนแทคเลนส์มานาน
เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทเส้นที่ 3 หรือก้อนเนื้องอกทับเส้นประสาทตา ทำให้หนังตาตกหรืออ่อนแรง อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.