ภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งผิวหนัง

เช่นเดียวกับ มะเร็ง ชนิดอื่น มะเร็งผิวหนังอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ อย่างการกลับมาเป็นมะเร็งผิวหนังในตำแหน่งเดิมซ้ำอีกครั้งหรือเป็นใกล้เคียงบริเวณเดิม และการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะอื่น ๆ เช่น กล้ามเนื้อ หรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นต้น ซึ่งการรักษามะเร็งที่กลับมาเป็นซ้ำนั้น แพทย์จะดูจากหลายปัจจัยประกอบกัน

ทั้งชนิดของมะเร็ง บริเวณที่เกิดขึ้น ขนาดของเซลล์มะเร็ง สุขภาพของผู้ป่วย และประวัติการรักษามะเร็งผิวหนังที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ มะเร็งผิวหนังอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากแพร่กระจายมากจนไม่สามารถควบคุมได้

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.