มาทำความสะอาดให้ถูกวิธี ช่องปาก สำคัญนั้นสำคัญ

ภายใน ช่องปาก ของเรานั้นประกอบด้วยอวัยวะหลายส่วนที่ทำงานร่วมกันทำหน้าที่ทั้งตัด ขบ และบดเคี้ยวอาหาร รับรสชาติ รวมถึงเป็นตัวช่วยควบคุมในการพูด และการออกเสียง

ดั้งนั้นการดูแล รักษาสุขอนามัยและสุขภาพภายในช่องปากนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ ของการดูแลสุขภาพ
การดูแลสุขภาพในช่องปากต้องใส่ใจ
การดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้ดีสามารถช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆ ภายในข่องปาก ไม่ว่าจะเป็น ฟัน ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม หรือแม้กระทั่ง ริมฝีปาก ซึ่งการรักษาสุขภาพในช่องปากที่ดีที่สุดก็คือ การรักษาความสะอาดและสุขอนามัยบริเวณช่องปากเป็นประจำ ทั้งการแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟัน การบ้วนปากและตรวจเช็คสุขภาพช่องปาก กับทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
การดูแลสุขภาพภายในช่องปากด้วยการแปรงฟัน
วัตถุประสงค์หลักของการแปรงฟันเพื่อขจัดเศษอาหารที่ตกค้างในช่องปากและช่วยควบคุมคราบจุลินทรีย์บนผิวฟัน ช่วยลดจำนวนของแบคทีเรีย์ในช่องปาก จึงควรทำเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยให้ความสำคัญกับการแปรงฟันในช่วงก่อนเข้านอนเป็นพิเศษ โดยเลือกแปรงและยาสีฟันที่ได้มาตรฐานควบคู่กับการแปรงฟันให้ถูกวิธี อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.