ลุกขึ้นเร็วแล้วมึน ซีด เพลีย เช็กให้ดี! ว่านี่ไม่ใช่อาการเตือนจากภาวะโลหิตจาง

ลุกขึ้นเร็วแล้วมึน ซีด เพลีย เช็กให้ดี! ว่านี่ไม่ใช่อาการเตือนจาก ภาวะโลหิตจาง

โลหิตจาง (Anemia) หรือซีด หรือที่หลาย ๆ คนเรียกว่า “เลือดน้อย” คือ ภาวะที่ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ เพราะเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ส่งออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย หากเม็ดเลือดแดงลดลงจะทำให้ร่างกายเกิดความผิดปกติได้ ซึ่งการเกิดภาวะเลือดจางหรือโลหิตจางนั้น…มีได้หลายสาเหตุ การตรวจสุขภาพเป็นประจำ ช่วยให้รู้ทันและป้องกันภาวะรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

โลหิตจางเกิดจากอะไร? แบ่งตามกลไกได้ 3 สาเหตุใหญ่ ดังนี้
ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง
ซึ่งภาวะโลหิตจางจากร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง เกิดได้จากหลายปัจจัย โดยจำแนกได้ตามนี้

โรคโลหิตจางเพราะขาดธาตุเหล็ก วิตามินบี 12 และกรดโฟลิก
โรคไตวายเรื้อรัง ส่งผลให้การสร้างเม็ดเลือดแดงของร่างกายบกพร่อง
โรคไขกระดูก เช่น โรคกระดูกฝ่อ มะเร็งไขกระดูก หรือการติดเชื้อในไขกระดูก เป็นต้น
โรคเรื้อรังบางชนิด เช่น โรคมะเร็ง (โดยเฉพาะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว) โรคข้ออักเสบ โรคติดเชื้อเรื้อรัง หรือโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

โรคที่ก่อให้เกิดภาวะทำลายเม็ดเลือดแดงในร่างกาย
นอกจากโรคที่เกี่ยวข้องกับไขกระดูกแล้ว โรคในกลุ่มที่ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงถูกทำลายได้ง่ายกว่าปกติ หรือมีอายุสั้นกว่าปกติ ที่พบได้บ่อย ได้แก่

โรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม อาจมีอาการโลหิตจางอย่างรวดเร็วเมื่อมีไข้ หรือบางรายอาจมีอาการตัวเหลือง ม้ามโต ตับโต มีภาวะโลหิตจางตั้งแต่อายุน้อย ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่คนไทยเป็นพาหะอันดับต้น ๆ
โรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากการขาดเอนไซม์ G-6PD หรือโรคแพ้ถั่วปากอ้า ผู้ป่วยจะมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเม็ดเลือดแดงได้ง่ายกว่าคนทั่วไป
โรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากภาวะภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง
การติดเชื้อบางชนิด เช่น เชื้อมาลาเรีย คลอสติเดียม หรือเชื้อไมโคพลาสมา เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.