วิธีดูแลตนเองและลูกน้อยเมื่อเริ่มท้องเดือนแรก

การพัฒนาของ ทารกในครรภ์ ตลอดระยะเวลา 9 เดือน จำเป็นต้องได้รับ สารอาหาร และ การดูแล อย่างดี เพื่อช่วยให้ทารกเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนใน การตั้งครรภ์ช่วงแรก การดูแลตนเองที่ดีของแม่ยังอาจบรรเทาอาการที่เกิดจากการตั้งครรภ์ได้ด้วย ซึ่งวิธีการดูแลตนเองและทารกในช่วงท้องเดือนแรกอาจทำได้

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.