วิธีเตรียมตัวรับมือกับการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่

แม้ว่า เชื้อไวรัสโควิด-19 จะกลายพันธุ์ทำให้ติดต่อได้ง่ายขึ้น และอาจทำให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้น แต่วิธีป้องกันอย่างที่ทุกคนเคยทำมาอย่างเคร่งครัดสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ ได้แก่

  • สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือขณะอยู่ในที่สาธารณะแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม
  • ล้างมือด้วยสบู่ หรือเลือกใช้เจลแอลกอฮอลทำความสะอาดมืออยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสกับสิ่งของสาธารณะ เช่น ที่จับหรือกลอนประตู ราวบันได ราวจับบนรถสาธารณะ ปุ่มกดลิฟต์ และโต๊ะอาหาร เป็นต้น
  • หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนเยอะ อย่างห้างสรรพสินค้า ตลาด รวมทั้งสถานที่ที่อากาศหมุนเวียนน้อย หากไม่สามารถเลี่ยงได้ ควรป้องกันตัวเองและใช้เวลาในพื้นนั้นให้น้อยที่สุด
  • ทำความสะอาดของใช้และของที่ได้รับมาจากคนอื่นก่อนใช้เสมอ
  • ไม่ใช่มือที่ยังไม่ได้ล้างสัมผัสใบหน้า หยิบอาหารเข้าปาก หรือแคะจมูก
  • ดูแลรักษาสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม เช่น กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และทำกิจกรรมเพื่อบรรเทาความเครียด
  • เข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัด โดยควรแจ้งอายุ โรคประจำตัว ยาที่ใช้ และผลข้างเคียงรุนแรงจากการฉีดครั้งแรก (หากมี) ให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนฉีดวัคซีนทุกครั้ง

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.