สมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง (VASCULAR DEMENTIA)

ไม่ว่าจะเป็นหลอด เลือดสมองแตก ตีบ ตัน เมื่อเวลาผ่านไปจะมีอาการ สมองเสื่อม ตามมาโดยอาจเกิดหลังจากโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ 3 เดือนไปจนถึง 9 ปี โรคสมองเสื่อม หลายคนมักจะนึกถึงแต่โรคอัลไซเมอร์เท่านั้น แต่ความจริงแล้ว รู้ไหมว่า โรคสมองเสื่อมเกิดจากภาวะของโรคหลอดเลือดสมองได้เหมือนกันซึ่งจะเรียกว่า สมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง มีการศึกษาอุบัติการณ์ของโรคสมองเสื่อมตามหลังโรคหลอดเลือดสมองในประชากรไทย พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุการเกิดโรค สมองเสื่อม หลังโรคหลอดเลือดสมอง

• หลอด เลือดสมองแตก : อาจเกิดจากผนังหลอดเลือดเปราะบาง หรือยืดหยุ่นไม่เพียงพอ หรือเรียกว่าหลอดเลือดแข็งตัว เมื่อเกิดแรงดันที่ผิดปกติ เช่น ความดันเลือดสูง ทำให้ผนังหลอดเลือดส่วนที่ไม่แข็งแรงเกิดปริแตก เลือดออกในสมอง ส่งผลให้เนื้อเยื่อสมองส่วนนั้นๆ ถูกทำลาย หรืออีกสาเหตุคือเกิดอุบัติเหตุกระทบกระเทือนศีรษะอย่างรุนแรงจนเลือดออกในสมอง ในกรณีหลอดเลือดสมองแตกนี้ มักจะต้องทำการผ่าตัดเพื่อนำเลือดที่คั่งในสมองออกอย่างรวดเร็วที่สุด
ทั้งนี้ เมื่อเกิดภาวะหลอดเลือดสมองแตก ตีบ หรือตันแล้ว แม้ว่าจะได้รับการรักษาเร็วหรือช้า ก็อาจทำให้เนื้อสมองบางส่วนถูกทำลายไม่มากก็น้อย ดังนั้นจึงพบว่าหลังการรักษาโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 3 เดือน มักจะพบว่าผู้ป่วยเริ่มมีภาวะสมองเสื่อมตามมา โดยเฉพาะหากไม่ได้รับการฟื้นฟูสมองอย่างเต็มที่และปล่อยไว้ อาการสมองเสื่อมจะยิ่งแย่ลง
การเกิดโรคสมองเสื่อมตามหลังโรคหลอดเลือดสมองนั้น เกิดจากผู้ป่วยมีอาการโรคหลอดเลือดสมองขึ้นก่อน โดยแบ่งได้เป็น หลอดเลือดสมองตีบหรือตัน กับหลอดเลือดสมองแตก ซึ่งมีสาเหตุดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.