สมองเสื่อม! ใช่ใครที่ใกล้คุณ (หรือไม่)

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย รวมถึงสมองก็ย่อมเกิดการ เสื่อมตัวลง เป็นธรรมดา โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน หรือ มีพฤติกรรมดื่มสุรา สูบบุหรี่ เป็นประจำ ก็ยิ่งมีโอกาสพบโรคสมองเสื่อมได้เพิ่มมากขึ้น

โรคสมองเสื่อม  เสื่อมตัวลง สังเกตได้จากพฤติกรรมเหล่านี้
ความเข้าใจภาษาลดลง ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง เช่น เรียกชื่อสิ่งของไม่ถูก บางครั้งอาจพูดเรียกสิ่งต่างๆว่า นู่น นี่ อยู่ตลอด
ไม่สามารถทำกิจกรรมที่เคยทำได้มาก่อน เช่น คำนวณเลขง่ายๆไม่ได้ เปิดเครื่องปรับอากาศไม่ได้ เปิดโทรทัศน์ไม่ได้ ทำอาหารที่เคยทำไม่ได้
บกพร่องในการรับรู้หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ทราบว่าของนี้มีไว้ทำอะไร หรือไม่สามารถแยกแยะ รสชาติ หรือกลิ่นได้
บกพร่องในการประกอบกิจวัตรประจำวัน อาบน้ำแต่งตัวไม่เหมาะสม หรือ ไม่ค่อยยอมอาบน้ำ ไม่ยอมแปรงฟันต้องมีคนคอยเตือนให้ทำอยู่เสมอ ไม่สามารถไปไหนตามลำพังได้
ความจำแย่ลง หลงๆ ลืมๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นไม่นาน แต่ความจำเรื่องเก่าๆอาจยังดี จึงอาจถามซ้ำๆ เล่าเรื่องเดิมซ้ำๆ
บางครั้งทำสิ่งต่างๆ ซ้ำๆ เช่น รดน้ำต้นไม้วันละหลายรอบ
ลืมเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น เช่น จำชื่อคนไม่ได้ ลืมว่าวางของไว้ที่ไหน จำสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ได้ หรือลืมชื่อคนในบ้าน
บกพร่องในการบริหารจัดการและตัดสินใจแก้ไขปัญหา เช่น ไม่กล้าตัดสินใจ หรือตัดสินใจผิดพลาดบ่อยๆ
บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป มีความเฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้น หรือโมโหฉุนเฉียวง่ายโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน อาจเห็นภาพหลอน หลงผิด รวมไปถึงอาจมีอาการระแวงว่าจะมีคนมาขโมยของบ่อยๆ หรือมาแย่งสมบัติ
ใครกันนะที่เสี่ยงโรคสมองเสื่อม
ผู้ที่มีอายุมาก
ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคทางสมอง
มียีน (genetics) ที่มีโอกาสเสี่ยงสูง
มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประจำ
มีโรคประจำตัวที่อาจนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมอง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.