สัญญาณเฝ้าระวัง เสี่ยงมะเร็งผิวหนัง

มะเร็งผิวหนัง คือการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่บริเวณผิวหนังและเยื่อบุจนกลายเป็นเนื้อร้าย มะเร็งผิวหนัง มีหลายชนิด ชนิดที่พบบ่อย คือ เบเซลเซลล์ basal cell carcinoma, สเควมัสเซลล์ squamous cell carcinoma และ เมลาโนมา melanoma

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง
การสัมผัสแสงแดด หรือ UV เป็นประจำเป็นเวลานาน
กรรมพันธ์ เช่น การมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งผิวหนัง
กลุ่มคนที่มีเม็ดสีที่บริเวณผิวหนังน้อย เช่น คนที่มีผิวขาวจัด
เป็นโรคที่มีปัญหาทางภูมิคุ้มกัน เช่น HIV
ได้รับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งเป็นเวลานาน เช่น สารหนู สมุนไพรบางชนิด หรือสูบบุหรี่เป็นเวลานาน
มีรอยโรค บริเวณผิวหนังเป็น ระยะก่อนมะเร็ง ( pre-cancer) เช่น โรค แอกทินิก เคอราโทซิส actinic keratosis
การระคายเคืองเรื้อรัง หรือโรคผิวหนังบางชนิดเรื้อรัง
แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
การฉายรังสีที่ผิวหนัง
การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น หูดบางสายพันธุ์

อาการแสดง
ชนิด เบเซลเซลล์ basal cell carcinoma มะเร็งผิวหนังชนิดนี้ เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่พบมากที่สุด ลักษณะที่พบได้บ่อยของมะเร็งผิวหนังชนิดนี้คือ เป็นเนื้อนูนสีชมพู ใส วาว โตเร็ว อาจมีแผล หรือ มีสีดำบริเวณก้อนมะเร็ง

ชนิด สเควมัสเซลล์ squamous cell carcinoma มะเร็งผิวหนังชนิดนี้เป็นชนิดที่พบบ่อยรองลงมา มักมีอาการ เป็นผื่นหรือตุ่มแดงเรื้อรัง มีขรุยหรือมีสะเก็ด อาจมีแผลหรือ เลือดออกได้ง่าย โตเร็ว
ชนิด เมลาโนมา melanoma มะเร็งชนิดนี้เป็นชนิดที่ค่อนข้างรุนแรงและแพร่กระจายได้เร็วกว่า สองชนิดแรก มักสังเกตุเริ่มจากเป็นก้อน หรือตุ่มสีดำคล้ายไฝ หรือเป็นปื้นสีดำที่เล็บ แต่มะเร็งชนิดนี้มักมีประวัติ จุดสีดำเหล่านั้น มักโตเร็ว ขอบไม่เรียบและมีหลายสีในบริเวณเดียวกัน
โดย สรุปแล้วมะเร็งผิวหนัง มักมีอาการเป็นก้อนหรือ ปื้นแดงผิดปกติที่ผิวหนัง โตเร็ว ขอบเขตไม่ชัด มักมีแผลหรือสีผิดปกติ เช่นดำปนแดง หรือ เลือดออกง่าย

การตรวจเบื้องต้นด้วยตัวเอง
สามารถทำได้โดยการสังเกต จุด หรือ ความผิวปกติ ที่บริเวณผิวหนัง ถ้าบริเวณไหนมีการเปลี่ยนแปลงเช่นโตเร็ว สีเปลี่ยน โดยเฉพาะ ในคนที่มีประวัติทางกรรมพันธ์ โดนแดดบ่อย หรือมีความเสี่ยง ถ้าไม่แน่ใจควรเข้ามาพบแพทย์

การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์
แพทย์จะทำการซักประวัติและตรวจเบื้องต้น ในบริเวณที่มีลักษณะเข้าได้กับมะเร็ง แพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมทางกล้องจุลทรรศน์ อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.