สาเหตุของ โรคปวดหลังเรื้อรัง

สาเหตุของ โรคปวดหลังเรื้อรัง

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด มีการศึกษาพบว่า ในผู้ป่วยบางรายมีความเกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรม HLA B27 ที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าคนทั่วไป แต่ก็ต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การติดเชื้อหรือได้รับสารเคมีบางอย่าง เป็นต้น โดยพบได้บ่อยในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และมักเป็นตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

แทงบอลออนไลน์

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.