สิ่งที่ควรทำ หลังกลับมาเปิดกิจการหลังคลายล็อกดาวน์

เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น และ ผู้ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส หรือโรค COVID-19 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด รัฐบาลสามารถควบคุมการระบาดของโรคนี้ได้ ก็จะทำให้มีการลดข้อจำกัดต่าง ๆ และผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมี New Normal เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการดำเนินชีวิต และป้องกันการระบาดซ้ำรอบ 2 ดังนั้นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจะต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดที่ชัดเจน เช่น ต้องให้พนักงานและลูกค้าห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัย ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ และผู้ร่วมงานในบริษัท

ร้านอาหาร
เนื่องจากช่วงเดือนที่ผ่านมาความรุนแรงที่มากขึ้นจากการระบาดของโรค COVID-19 ผู้ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส ทำให้ร้านอาหารถูกปิดล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงและมีมาตรการคลายล็อกดาวน์ สามารถนำเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ต่อร้านอาหารที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดบริการ โดยมีคำแนะนำดังนี้

จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ บริการลูกค้าบริเวณหน้าร้าน
จัดพื้นที่ยืนรอคิวเว้นระยะห่าง 1 เมตร
ต้องตรวจคัดกรองอุณหภูมิลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคน
จำกัดจำนวนคนในร้าน พร้อมทั้งจัดที่นั่งรับประทานอาหาร โต๊ะให้นั่งเยื้องกัน และเว้นระยะห่าง 1 เมตร
พนักงานทุกคนตั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยและ Face Shield ทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่
เก็บอาหารแต่ละประเภทในอุณหภูมิที่เหมาะสม และอาหารต้องปรุงสุกใหม่เสมอ
บนโต๊ะอาหารไม่วางอุปกรณ์ ชุดเครื่องปรุง ทิ้งไว้
งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
เช็ดทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ น้ำยาฟอกขาว 1%
ยกเลิกการให้บริการที่ให้ลูกค้าไปตักอาหารเอง บริการเฉพาะเสิร์ฟเท่านั้น
แยกประเภทขยะให้ชัดเจน จัดเก็บในถังที่มีฝาปิดมิดชิด
ทำความสะอาดอุปกรณ์ครัว บรรจุภัณฑ์ และสถานที่อย่างสม่ำเสมอ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
สำหรับภาชนะ ช้อนส้อม ต้องผ่านการทำความสะอาดและอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 80 – 90 องศาเซลเซียส
ควรทำความสะอาดโต๊ะด้วยการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง และเว้นระยะ 10 นาทีก่อนให้ลูกค้าท่านต่อไปเข้ามาใช้บริการ
จำกัดการนั่งรับประทานอาหาร โดยนั่งไม่เกิน 2 ชั่วโมง และมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในร้าน
แยกถุงพลาสติกไว้สำหรับใส่เงินทอนให้ลูกค้า และส่งเสริมให้ใช้ Cashless Payment เพื่อลดการสัมผัส
มี Social Distancing ระหว่างพนักงานที่ให้บริการ และลูกค้าที่มารับบริการ
ทำความสะอาดแบบ Big Cleaning อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง
ทำ Shield ป้องกันในจุดแคชเชียร์
บริเวณหน้าร้าน ถ้าหากมีพื้นที่รอไม่มาก ทางร้านควรทำบัตรคิว พร้อมโทรแจ้งลูกค้าเมื่อถึงคิวรับประทานอาหาร เพื่อลดความแออัด
งดการแสดงดนตรี อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.