หน้าที่ตับอ่อน

หน้าที่ ตับอ่อน

ตับอ่อน มีหน้าที่สำคัญ ได้แก่

  1. ผลิตเอนไซม์ (Enzyme) หลายชนิด เพื่อช่วยในการย่อยอาหาร ทั้งคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน เอนไซม์ที่สำคัญ เช่น อไมเลส (Amylase) และไลเปส (Lipase)
  2. ผลิตฮอร์โมน (Hormones) ที่สำคัญหลายชนิด โดยเฉพาะฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เช่น อินซูลิน (Insulin) และกลูคากอน (Glucagon)

ดังนั้นหากเกิดโรคที่ทำให้ตับอ่อนเสียหน้าที่ย่อมส่งผลให้ร่างกายย่อยอาหารและควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี

ufabet

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.