หรือเรื่องเล็ก เมื่อนกเขาไม่ขัน!! ทำอย่างไรดี สมรรถภาพทางเพศ

คุณทราบหรือไม่ว่า!! โรคหย่อน สมรรถภาพทางเพศ เป็นโรคที่พบบ่อย และก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันในหลายด้าน
ผู้ชายทั่วโลกเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศมากกว่า 100 ล้านคน ประมาณว่า 52% ของชายอายุ 40-70 ปี มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศระดับใดระดับหนึ่ง ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หมายถึง ภาวะที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะร่วมเพศได้อย่างมีความพอใจ อาการนี้อาจเกิดขึ้นกับผู้ชายในช่วงวัยใดก็ได้ แต่ก็มักจะพบมากขึ้นตามอายุทิ่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้กลไกในการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายค่อนข้างมีความซับซ้อน อธิบายได้ว่าเกิดจากสิ่งเร้าเข้ามากระตุ้นสมองให้ส่งสัญญาณผ่านเส้นประสาทไขสันหลัง ซึ่งสัญญาณเหล่านี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดการปล่อยสารเคมีที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปทำให้หลอดเลือดส่งเลือดเข้าสู่อวัยวะเพศชาย ส่งผลให้อวัยวะเพศชายขยายใหญ่ขึ้น ลักษณะของเนื้อเยื่อของอวัยวะเพศชายมีลักษณะคล้ายฟองน้ำ เรียงตัวกันเป็นแท่ง การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายจะเกิดขึ้นเมื่อมีเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อนี้และมีการขยายตัวเต็มที่ การขยายตัวดังกล่าวจะไปกดเส้นเลือดดำทำให้เลือดไหลออกจากอวัยวะเพศชายได้น้อย
อะไรบ้างที่เป็นสาเหตุให้เสื่อม สมรรถภาพทางเพศ
สาเหตุของการเสื่อสมรรถภาพทางเพศ นั้นอาจเกิดจากการสะดุดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่กล่าวมา โดยอาจมีสาเหตุจากปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุนั้นอาจเกิดได้หลายสาเหตุทั้งจากสุภาพกายเป็นสาเหตุนำ อาทิ
1.ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย
2.โรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคทางหลอดเลือด
3.การผ่าตัดบางอย่าง
4.จากสุขภาพใจที่ผิดปกติ เช่นความเครียด, ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความสำคัญของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศนั้นจริงๆ เป็นเรื่องที่ดูเล็กแต่ไม่เล็กเลย ในระยะยาวอาจนำพาสู่ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและความสุขในการใช้ชีวิตคู่ที่ควรจะราบรื่นได้ อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.