หูอื้อเรื้อรัง…อาจเป็นสัญญาณ “โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก”

โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก โรคที่พบได้ในกลุ่มผู้ชายอายุ 40-50 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิดที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้ และเพื่อให้เรารู้จัก โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก มากยิ่งขึ้น พญ.จันทิมา อารยางกูร แพทย์ประจำคลินิก หู คอ จมูก จึงมาให้ความรู้เรื่องของโรคมะเร็งโพรงจมูก เพราะหากเราเข้าใจโรค..เราก็จะรู้ทันสัญญาณเตือนและได้รับการรักษารวดเร็วขึ้น

อาการเบื้องต้นของมะเร็งหลังโพรงจมูก
มีเสลดปนเลือด
มีเลือดกำเดาไหล
หูอื้อเรื้อรัง
มีก้อนที่คอ
ระยะการเติบโตของโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก
มะเร็งโพรงจมูก มีระยะการเติบโตของโรคเหมือนกับโรคมะเร็งทั่วไป แบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 : ก้อนเนื้อมีขนาดเล็ก ยังไม่ลุกลาม
ระยะที่ 2 : ก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้น เริ่มลุกลามภายในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะ
ระยะที่ 3 : ก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้น เริ่มลุกลามเข้าเนื้อเยื่อ อวัยวะข้างเคียง และลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่เป็นมะเร็ง
ระยะที่ 4 : ก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่โตมาก และลุกลามเข้าเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะข้างเคียง
การตรวจวินิจฉัยค้นหาสาเหตุ
หากสงสัยว่าเป็นมะเร็งโพรงจมูกและมาเข้าพบแพทย์ แพทย์จะทำการวินิจฉัยด้วยการตรวจร่างกาย ดังนี้

ตรวจระบบ หู คอ จมูก
ส่องกล้องเพื่อหาความผิดปกติของก้อนเนื้อในโพรงจมูก ถ้าพบก้อนเนื้อ จะต้องตัดชิ้นเนื้อออกไปตรวจว่าเป็นเนื้อร้ายหรือไม่
หากคนไข้มาด้วยอาการก้อนที่คอ แพทย์จะต้องเจาะก้อนในคอไปตรวจ
ตรวจร่างกาย
ตรวจเลือด
X-ray เพื่อแบ่งระยะโรคและรักษาตามระยะ
แนวทางการรักษาโรคมะเร็งโพรงจมูก
การรักษาโรคมะเร็งโพรงจมูกมี 2 วิธี อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.