เคล็ดลับการเป็นยอดนักเลือกอาหารสำเร็จรูป

เคล็ดลับการเป็นยอดนักเลือก อาหารสำเร็จรูป
ทุกวันนี้การเลือกซื้ออาหารในแต่ละ เราคงหนีไม่พ้น ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ อาหารสำเร็จรูป ที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันที่เร่งรีบอย่างในปัจจุบัน
การอ่านฉลากก่อนซื้อ เป็นอีกหนึ้่งวิธีที่ช่วยให้ได้รับสารอาหารตรงตามความต้องการ เนื่องจากฉลากอาหารมีข้อมูลพื้นฐานที่จะบอกว่าอาหารนั้นผลิตที่ไหน มีส่วนประกอบอะไร การเก็บรักษาต้องทำอย่างไร ผลิตและหมดอายุเมื่อไหร่ วัตถุเจือปน รวมถึงข้อควรระวัง คำเตือน และสิ่งสำคัญคือการได้รับอนุญาตหรือผ่านการตรวจสอบจาก อย. หรือไม่ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพ และผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น
ฉลากอาหารที่มีการแสดงโภชนาการ ซึ่งระบุชนิดปริมาณสารอาหารของอาหารนั้นในกรอบสี่เหลี่ยมเรียกว่า “กรอบข้อมูลโภชนาการ” หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Nutrition Information” ซึ่งมีอยู่สองรูปแบบได้แก่ แบบเต็มและแบบย่อ
1. ฉลากโภชนาการแบบเต็ม เป็นฉลากที่แสดงชนิดและปริมาณสารอาหารสำคัญ ที่ควรทราบ 15 รายการ
2. ฉลากโภชนาการแบบย่อ ใช้ในกรณีที่สารอาหารตั้งแต่ 8 รายการจากจำนวนที่กำหนดเอาไว้ 15 รายการ มีปริมาณน้อยมากจนถือว่าเป็นเป็นศูนย์ จึงไม่มีความจำเป็นให้แสดงเต็มรูปแบบ
วิธีการอ่านฉลากโภชนาการ
1. ดูปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค เป็นปริมาณการกินต่อครั้งที่แนะนำให้ผู้บริโภครับประทาน
2. ดูจำนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ เป็นจำนวนที่บอกว่าถ้ากินครั้งละหนึ่งหน่วยบริโภคจะแบ่งกินได้กี่ครั้ง
3. ดูคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ว่าจะได้พลังงานเท่าใดสารอาหารอะไรบ้าง ในปริมาณเท่าใด
4. ดูร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.