ไม่มีเงินแล้วหดหู่ เรื่องเงินๆ ทองๆ เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตหรือเปล่า

เงินทองมีปัญหา ปรึกษาใครได้บ้าง อาจให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินไม่ได้ แต่ช่วยบอกได้ว่า คุณไม่ใช่คนเดียวที่มี ปัญหาเรื่องเงิน เนื่องจากสมาคม จิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association) ได้ให้ข้อมูลว่า ประมาณ 75% ของชาวอเมริกันทั้งหมด มีความเครียดหรือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงิน บทความนี้จึงมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากว่า ความเครียดและความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงิน สามารถ ส่งผลต่อสุขภาพ ของเราได้อย่างไรบ้าง

ปัญหาเรื่องเงิน กับสุขภาพจิต

ปัญหาเรื่องเงินส่งผลต่อสุขภาพจิตอย่างไรบ้าง

เรื่องเงินสามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราได้ เช่น ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คุณเคยประสบเหล่านี้

  • คุณจ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น แต่เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น
  • ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน จนทำให้ต้องหยุดทำงานหรือไม่สามารถทำงานได้ การหยุดงานจะกระทบกับรายได้ของคุณ
  • คุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการพูดคุยทางโทรศัพท์ เวลาไปธนาคาร หรือกังวลตอนเปิดอ่านจดหมาย
  • คุณรู้สึกว่าถูกบังคับให้ทำงานที่ไม่ชอบ เพราะภาระหนี้สิน
  • คุณอาจหมดกำลังใจที่จะจัดการกับเรื่องเงิน
  • คุณกังวลเวลาที่จ่ายเงินเพื่อชำระหนี้สิน ทั้ง ๆ ที่มีเงินมากพอที่จะจ่าย แต่ก็รู้สึกไม่สบายใจ
  • การจัดการกับเรื่องหนี้สิน ทำให้คุณรู้สึกเครียดและกังวลเกี่ยวกับอนาคต
  • คุณมีเงินไม่พอ ที่จะซื้อของที่จำเป็น หรือปัจจัย 4 เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือยารักษาโรค
  • ปัญหาเรื่องเงินส่งผลต่อความสัมพันธ์ เช่น ยืมเงินจนเสียเพื่อน ซึ่งการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ สามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตได้

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.