เพราะสุขภาพดีทำให้เรายิ้มได้ COMPREHENSIVE CHECK UP ศาสตร์แห่งการดูแลรักษาสุขภาพแบบยั่งยืน

Comprehensive Check Up หรือตรวจสุขภาพแบบครบวงจรคืออะไร?
Comprehensive Check Up เป็นการตรวจสุขภาพที่มุ่งเน้นการป้องกันในเชิงลึก และการเลือกใช้วิธีชะลอความเสื่อมของร่างกายให้กับผู้เข้ารับการตรวจอย่างเหมาะสม โดยวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของร่างกาย อันเกิดจากพฤติกรรมต่างๆ เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และวิธีการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยในการตรวจสภาวะของร่างกายโดยละเอียด อาทิ การตรวจหาสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) การตรวจหาระดับฮอร์โมน (Hormone) ในร่างกาย การตรวจยีน (Gene Testing) การตรวจสุขภาพระดับเซลล์ (Genetic) การตรวจการแพ้อาหาร (Food Intolerance) เป็นต้น

ComprehensiveCheck Up แตกต่างจากการตรวจสุขภาพทั่วไปอย่างไรบ้าง?
เป็นการตรวจสุขภาพที่เน้นการป้องกัน และแก้ปัญหาก่อนการเกิดโรคอย่างแท้จริง

มีบุคลากรหลายฝ่ายที่ร่วมกันดูแลสุขภาพให้กับผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการดูแลสุขภาพอย่างรอบด้าน โดยนอกจากคำแนะนำในการดูแลสุขภาพจากแพทย์แล้ว ยังมีนักโภชนาการที่จะให้คำแนะนำหรือกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัดที่จะออกแบบการออกกำลังกายให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล

มีขั้นตอนการเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่ออกแบบให้เหมาะเฉพาะบุคคลที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีเภสัชกรเป็นผู้ดูแล

มีการติดตามผลการรักษา และความคืบหน้าในการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

ComprehensiveCheck Up จะตรวจอะไรบ้าง?
แพ็กเกจComprehensiveCheck Up ของศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท 1 ได้รับการออกแบบให้ตรวจเช็กร่างกายอย่างละเอียด เพื่อวิเคราะห์สภาวะสุขภาพ ตรวจหาความผิดปกติ พร้อมให้คำปรึกษาในการดูแลและรักษาเมื่อพบปัญหาในทันที ซึ่งหลังจากการตรวจ ทีมแพทย์จะทำการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดทางสุขภาพของผู้เข้ารับการตรวจอย่างลึกซึ้ง รอบด้าน พร้อมให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายและวิถีชีวิตแบบรายบุคคล เพื่อสร้างสุขภาพและความรู้สึกที่ดีต่อร่างกายและจิตใจ อันจะไปสู่ความสุขและการมีรอยยิ้ม ที่เกิดจากพื้นฐานสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.