เล็บฉีกรุนแรงและเนื้อเยื่อใต้เล็บบาดเจ็บ

หาก เล็บฉีก เข้ามาบริเวณหรือเนื้อเยื่อใต้เล็บถือว่าเป็นอาการที่อยู่ในระดับปานกลางถึง รุนแรง เพราะเนื้อเยื่อใต้เล็บมีหน้าที่ยืดเล็บให้ติดกับนิ้ว การเกิดรอยแผลอาจส่งผลให้เล็บหยุดเจริญเติบโต ไม่งอกขึ้นมาใหม่ หรือเล็บที่งอกใหม่มีลักษณะผิดไปจากเดิมได้ โดยเฉพาะการฉีกขาดที่รุนแรงจนทำให้ เล็บหลุด ดังนั้นหากเล็บฉีกเข้ามาบริเวณนิ้ว เล็บหลุด หรือเคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิม

ควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาอย่างเหมาะสม เพราะการรักษาตามขั้นตอนจากแพทย์จะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนและอาจลดปัญหารูปทรงเล็บที่ส่งผลต่อความสวยงามได้

ก่อนไปพบแพทย์อาจปฐมพยาบาลในเบื้องต้นดังนี้ ขั้นแรกให้ถอดเครื่องประดับ แหวน สร้อยข้อมือออกก่อน ตามด้วยการทำความสะอาดบริเวณเล็บ นิ้ว มือด้วยน้ำเกลือทางการแพทย์หรือน้ำสะอาด โดยหลีกเลี่ยงการขัดถูหรือสัมผัสบริเวณที่เล็บฉีกเข้าไป เพราะอาจทำให้เล็บและเนื้อเยื่อเสียหายมากขึ้น

หลังทำความสะอาดใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้งและใช้กรรไกรตัดเล็บส่วนที่ฉีกออกให้สั้นลงอย่างเบามือ จากนั้นใช้ผ้าพันแผลพันรอบนิ้วและเล็บอย่างระมัดระวังและไม่แน่นจนเกินไป หากมีอาการปวดอาจใช้ ยาพาราเซตามอล ยาแก้ปวดชนิดไม่มีสเตียรอยด์ อย่างไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) เพื่อบรรเทาอาการปวด

เมื่อไปพบแพทย์ แพทย์จะประเมินอาการและฉีดยาชาก่อนรักษา หากมีเลือดออกใต้เล็บ แพทย์จะใช้เข็มเจาะเล็บนำเลือดออกเพื่อช่วยลดอาการปวด หากเล็บและเนื้อเยื่อใต้เล็บฉีกรุนแรง แพทย์อาจถอดเล็บบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อเย็บเนื้อเยื่อใต้เล็บ จากนั้นจะเย็บหรือใช้กาวทางการแพทย์สำหรับติดเล็บไปยังที่เดิม แต่บางกรณีเล็บอาจอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถต่อกันได้ แพทย์ต้องใช้วัสดุทางการแพทย์ติดเข้าไปแทน ซึ่งช่วยให้เนื้อเยื่อใต้เล็บฟื้นฟู

หลังเสร็จขั้นตอนการรักษา แพทย์อาจสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งควรใช้ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียง หากอาการไม่ดีขึ้น รู้สึกปวดมากขึ้น นิ้วบวม หรือเป็นหนอง ควรไปพบแพทย์

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.