โรคติ่งถุงเนื้อ (อักเสบ) ในลำไส้ใหญ่

ติ่งเนื้ออักเสบใน ลำไส้ใหญ่ คืออะไร
หลายคนมีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ ซึ่งยื่นออกมาจากเนื้อเยื่อบริเวณที่บอบบาง ติ่งเนื้อนี้หากเป็นหลายแห่งในลำไส้ใหญ่ เรียกว่า Diverticulosis ภาวะนี้พบได้บ่อยขึ้นในคนสูงอายุและหากเกิดการติดเชื้ออักเสบที่ติ่งเนื้อขึ้นมา เรียกว่า โรคติ่งเนื้ออักเสบในลำไส้ใหญ่
อาการของโรค
ติ่งเนื้อที่ปลายลำไส้ใหญ่นี้จะไม่เป็นอันตรายใดๆ ต่อร่างกายและไม่มีอาการผิดปกติ การที่เรามีอาการ เช่น ท้องผูก มีแก๊สในกระเพาะอาหาร เป็นตะคริวในช่องท้อง หรือเป็นโรคลำไส้ทำงานแปรปรวน (IBS: lrritable Bowel Syndrome) ไม่ได้เกิดจากติ่งเนื้อปลายลำไส้ใหญ่ หากเกิดการอักเสบจะมีอาการดังนี้ ปวดท้อง ตำแหน่งที่พบบ่อยคือปวดท้องบริเวณท้องน้อยด้านซ้าย เป็นไข้ คลื่นไส้ อาเจียน หนาวสั่น ปวดท้องบีบเกร็งไม่ถ่าย ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนที่ตามมา
สาเหตุของโรค
ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดติ่งเนื้อ แต่สันนิษฐานว่าเกิดจากการได้รับเส้นใยอาหารต่ำ โดยเฉพาะประชากรในประเทศอุตสาหกรรมพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย แต่พบผู้ที่มีอาการนี้ได้น้อยมากในแถบเอเซียและแอฟริกา ซึ่งประชากรบริโภคผักผลไม้ทีมีเส้นใยสูง อาการท้องผูก ทำให้เกิดการเกร็งบริเวณลำไส้ใหญ่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เนื้อเยื่อที่บอบบางโป่งพองออกมากลายเป็นติ่งเนื้อ ส่วนสาเหตุของการติดเชื้อและการอักเสบอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียอยู่ในลำไส้ใหญ่ อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.