โรคหัวใจ

โรคหัวใจ โรคร้าย
โรคร้ายที่ครองแชมป์การเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งในช่วง 20 ที่ผ่านมา แม้ว่าอัตราการเสียชีวิตจะเริ่มลดน้อยลงแล้วก็ตาม หัวใจ คือ กล้ามเนื้อที่คอยทำหน้าที่สูบฉีดโลหิต โดยมีออกซิเจน และสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย กล้ามเนื้อหัวใจจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อหัวใจได้รับออกซิเจนจากหลอดเลือดแดง หัวใจสองเส้นหลัก ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทุกส่วนของหัวใจ แต่หากหลอดเลือดทั้งสองนี้ผิดปกติไป ก็อาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ในประเทศไทยการเกิดโรคหัวใจตีบตัน
อันเนื่องมาจากมีสิ่งไม่พึงประสงค์เข้ามาเกาะอยู่ภายในผนังหลอดเลือดหัวใจ ทำให้รูหลอดเลือดแคบลง เช่น คอเลสเตอรอล โปรตีน ไขมัน เมื่อผนังหลอดเลือดหัวใจเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ รูหลอดเลือดก็จะแคบลงตามมา ทำให้หลอดเลือดขาดความยืดหยุ่น ผลที่ตามมาคือความดันโลหิตจะสูงขึ้น และเกิดการแตกร้าวที่ผนังหลอดเลือด เมื่อผนังหลอดเลือดมีรอยร้าว ก็ทำให้มีรอยร้าว อาจทำให้มีลิ่มเลือดมาอุดตัน จนทำให้รูหลอดเลือดทั้งหมดอุดตันได้ในที่สุด เมื่อเป็นโรคนี้แล้วจะทำให้เกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอก อึดอัดบริเวณกลางหน้าอก อาจจะเป็นด้านซ้าย หรือทั้งสองด้าน มักจะไม่เป็นด้านขวาด้านเดียว ในบางรายจะร้าวไปถึงบริเวณแขนซ้าย หรือทั้งสองข้าง บ้างครั้งจุกแน่นที่คอ บางรายเจ็บบริเวณกรามคล้ายเจ็บฟัน ซึ่งอาการที่กล่าวมานี้อาจเกิดขึ้นขณะออกกำลัง เช่น เดินเร็วๆ รีบ หรือขึ้นบันได วิ่ง โกรธ โมโห ในรายที่เกิดกรณีหลอดเลือดหัวใจอุดตัน กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน อาการจะรุนแรงมาก หรืออาจมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น เหงื่อออกมาก และหมดสติ อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.