โรคเบาหวานทำไม…? ต้องรักษา

อาการของโรคเบาหวาน
อาการจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง คือ ปากแห้ง หิวบ่อย ปัสสาวะบ่อย สายตาพร่ามัว อ่อนเพลีย และน้ำหนักตัวลด
อาการจากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ คือ เหงื่อออกมาก ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว หิวบ่อย สับสน ปากลิ้นชา ปวดศีรษะ สายตาพร่ามัว พูดช้าลง

ภาวะแทรกซ้อนจาก อาการของโรคเบาหวาน
การที่เป็นเบาหวาน แล้วไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ หรือมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่นานๆ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือด นำไปสู่โรคแทรกซ้อนเรื้อรัง เช่น จอประสาทตาเสื่อม ปลายประสาทเสื่อม เกิดแผลเบาหวานที่เท้า

เป็นเบาหวานทำไม…? ต้องรับประทานยาทุกวันอย่างสม่ำเสมอ และให้สัมพันธ์กับมื้ออาหาร
ในผู้เป็นเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลด้วยการควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียวได้ มีความจำเป็นต้องใช้ยาร่วมด้วย
ยารักษาเบาหวานส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ออกฤทธิ์วันต่อวัน ถ้ารับประทานยาไม่สม่ำเสมอ ในวันที่ไม่รับประทานยาก็อาจทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้

เป็นเบาหวานทำไม…? ต้องพบแพทย์เป็นระยะ
– เพื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และปรับขนาดของยาให้เหมาะสม (ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณของอาหาร และความก้าวหน้าของโรค)
– ตรวจหาอาการแทรกซ้อนแต่เนิ่นๆ เช่น เส้นประสาทเสื่อมจากเบาหวาน (Diabetic Neuropathy) จอประสาทตาเสื่อม (Retinopathy) ซึ่งควรตรวจหาภาวะแทรกซ้อนเป็นประจำทุกปี เพื่อที่จะได้แก้ไข และรักษาได้อย่างทันท่วงที

เป็นเบาหวานทำไม…? ต้องออกกำลังกาย
การออกกำลังกายจะช่วยให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการได้พลังงานจากอาหารและการใช้พลังงาน การออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มความไวของเนื้อเยื่อต่อฮอร์โมนอินซูลิน นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายให้แข็งแรงขึ้น ช่วยลดและควบคุมน้ำหนักลดไขมันส่วนเกิน ทำให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้น อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.