โรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไข้หวัด ซึ่งเป็นไวรัสที่มีชื่อว่า INFLUENZA VIRUS
ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิดคือ INFLUENZA A และ B ซึ่งแต่ละชนิดแบ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยๆ ดังนี้
1. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1)
2. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H3N2)
3. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตะกูล VICTORIA
4. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล YAMAGATA

8 อาการไข้หวัดใหญ่ที่ต้องระวัง
1. อ่อนเพลีย อย่างเฉียบพลัน
2. เบื่ออาหาร คลื่นไส้
3. ปวดศีรษะ อย่างรุนแรง
4. ปวดแขนขา ปวดข้อ อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.