“เจลลี่พระราชทาน” จากพ่อหลวง (รัชกาลที่ 9)

เจลลี่พระราชทาน ถูกคิดค้นโดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงมีพระเมตตาสนับสนุนงานวิจัยของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอีก 6 แห่ง อีกทั้งพระองค์ยังทรงพัฒนาคิดค้นสูตรเจลลี่ทั้งคาว หวาน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก และกลุ่มคนทั่วไปที่มีปัญหาในการรับประทานอาหาร
“จำไว้นะ เวลาทำอาหารให้คนป่วย เรื่องรสชาติเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเขาป่วยด้านร่างกายแล้ว จิตใจต้องดี ถ้าเราทำอาหารที่ไม่อร่อยไปให้ จิตใจเขาจะแย่ มันเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วย”
อาหารพระราชทาน “เจลลี่พระราชทาน” เป็นอาหารที่คนทั่วไปรับประทานได้เช่นกัน ถูกหลักโภชนาการ กลืนได้ง่าย มีรสชาติที่ผู้ป่วยชอบ และให้ความชุ่มชื้นในช่องปากจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย นอกจากกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งแล้ว ยังมีประชากรกลุ่มอื่นๆ อีกที่สามารถจะรับประทานเจลลี่โภชนาได้ เช่นกัน อาทิ
– ผู้สูงอายุ ซึ่งไม่มีฟันบดเคี้ยว
– ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมซึ่งกล้ามเนื้อบดเคี้ยวทำงานไม่ดี
– ผู้ป่วยผ่าตัดขากรรไกร ซึ่งจะไม่สามารถอ้าปากได้ปกติ
– ผู้ป่วยระหว่างรับการรักษาทันตกรรมจัดฟัน หรือรักษารากฟันที่เคี้ยวไม่ได้ เนื่องจากเจ็บฟัน
– ผู้ป่วยที่เป็นแผลในปาก ผู้ที่เป็นหวัดแล้วเจ็บคอ และผู้ป่วยที่สูญเสียฟัน
– ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการเป็นอัมพาตบริเวณใบหน้าและขากรรไกร
รู้หรือไม่ว่า !! จากสถิติโรคมะเร็งล่าสุดขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ กว่า 12,000 รายต่อปี เสียชีวิตกว่า 5,000 รายต่อปี หรืออาจกล่าวได้ว่าในประชากรไทย 100,000 คน โดยเฉลี่ยจะพบผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ 16 คน เสียชีวิตถึง 7 คน และกว่า 60% ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
ทำความรู้จัก มะเร็งช่องปาก…
“มะเร็งช่องปาก” เป็นส่วนหนึ่งของโรคมะเร็งในกลุ่มโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งช่องปากคือ ผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า กินหมาก เป็นประจำ พบได้มากในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป สามารถป้องกันได้ด้วยการ ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในช่องปากเป็นประจำทุกปี จากสถิติในปีที่ผ่านมา มะเร็งช่องปากติด 1 ใน 10 มะเร็งที่พบในคนไทย โดยมะเร็งที่บริเวณลิ้นนั้นพบมากที่สุด!!ดังนั้น เราจึงควรหมั่นสังเกตสุขภาพภายในช่องปาก หากมีอาการ 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโดยด่วน
– เป็นแผลเรื้อรังในช่องปากนานเกิน 2 สัปดาห์
– มีฝ้าสีขาว (Leukoplakia) หรือสีแดง (Erythroplakia) ในเยื่อเมือกบุช่องปาก และ/หรือลิ้น อ่านเพิ่มเติม

Drop Your Comment

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.