คำเตือนในการใช้ยา Ammonium Chloride

แจ้งให้ แพทย์ ทราบก่อนใช้ยาหากมี ประวัติแพ้ยา หรือส่วนป […]

Read more

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.