อาการข้างเคียงชนิดไม่รุนแรง สามารถดูแลได้ด้วยตัวเอง

  • Monica
  • ไม่มีความเห็น

อาการข้างเคียง ชนิดไม่รุนแรง สามารถดูแลได้ด้วยตัวเอง มี […]

Read more

วัคซีน COVID-19

  • Monica
  • ไม่มีความเห็น

สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ที่หลายคนเป็นกังวล แต่มี อุบัติ […]

Read more

ฉีดวัคซีน COVID-19 กับสถานพยาบาลที่มีความพร้อม

  • Monica
  • ไม่มีความเห็น

ผู้ป่วยกลุ่ม โรคหัวใจ และหลอดเลือดควรได้รับการฉีดวัคซีน […]

Read more

Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.